Glavna skupština

2018.

Odluke Glavne skupštine (29. prosinac 2018.)

Poziv za glavnu skupštinu

Punomoć za glavnu skupštinu

Odluka izvanredne Glavne skupštine

Punomoć izvanredne Glavne skupštine

Poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu

2017.

Odluka Glavne skupštine

Punomoć za Glavnu skupštinu

Poziv za Glavnu skupštinu

2016.

Odluke Glavne skupštine (15.12.2016.)

Ispravak poziva za Glavnu skupštinu

Punomoć za Glavnu skupštinu

Poziv za Glavnu skupštinu

2015.

Odluke Glavne skupštine (8.12.2015.)

Punomoć za Glavnu skupštinu

Poziv za Glavnu skupštinu

BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda

BRIONKA d. d.

Tršćanska 35, 52100 Pula

Matični broj: 03244024

Trgovački sud u Rijeci

KRISTIJAN ANIĆ

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR2923600001102653944

©2018 d.istra