Financijski izvještaji

Financijski izvještaji za 2018. godinu:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1.-31.12.2018.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1.-31.12.2018.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1.-30.9.2018)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1.-30.9.2018)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 30.6.2018.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 30.6.2018.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 31.3.2018.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 31.3.2018.)

Financijski izvještaji za 2017. godinu:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 31.12.2017.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 31.12.2017.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 30.9.2017.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 30.9.2017.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 30.6.2017.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 30.6.2017.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 31.3.2017.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 31.3.2017.)

Financijski izvještaji za 2016. godinu:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 31.12.2016.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 31.12.2016.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 30.9.2016.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 30.9.2016.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 30.6.2016.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 30.6.2016.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 31.3.2016.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 31.3.2016.)

Financijski izvještaji za 2015. godinu:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 31.12.2015.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 31.12.2015.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d(1.1. - 30.9.2015.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 30.9.2015.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d (1.1. - 30.6.2015.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 30.6.2015.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Brionka d.d. (1.1. - 31.3.2015.)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika Grupa Brionka (1.1. - 31.3.2015.)

BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda

BRIONKA d. d.

Tršćanska 35, 52100 Pula

Matični broj: 03244024

Trgovački sud u Rijeci

KRISTIJAN ANIĆ

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR2923600001102653944

©2018 d.istra